Bên bán bảo hành cho tất cả các sản phẩm lỗi do lỗi của nhà máy sản xuất. Bên bán sẽ không bảo hành các lỗi do phía khách hàng và người sử dụng gây ra.